Petzl SP: Wide Angle LENS for TIKKA XP
PetzlSP: Wide Angle LENS for TIKKA XP

Replace that cracked lens on your Tikka XP headlamp with the Petzl SP: Wide Angle LENS for Tikka XP.

  • Compatible with Tikka XP headlamp
  • Part #E86880
  • Reviews
  • Q & A